Marek Vaněček
TRÉNINK 1
s jednoruční činkou

Každý cvik má před svým názvem v závorce počet opakování nebo počet sekund,
jak dlouho máme cvičit.
Vždy cvičíme daný počet opakování na jednu stranu a pak stejný počet opakování
na stranu druhou :)
Počty opakování je možné snížit, pokud máme těžší činku a 

Cvičte 3-4 celá kola.