homework

TRÉNINK 1

s jednoruční činkou

Každý cvik má před svým názvem v závorce počet opakování. Vždy cvičíme daný počet opakování na jednu stranu a pak stejný počet opakování na stranu druhou :)
Počty opakování je možné snížit, pokud máme těžší činku a 

Cvičte 3-4 celá kola.

Zpět na úrovně obtížností

Šipka